View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu phía Bắc, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/05/2023
Trích yếu
Dự án "Khu phía Bắc, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang”. Địa điểm thực hiện: Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Dự án được đầu tư trên diện tích khoảng 44,1 ha. Chủ dự án: Công ty TNHH Phát triển Đô thị HNB.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬