View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch Suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
23/05/2023
Trích yếu
Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch Suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II). Địa điểm thực hiện dự án: các xã Gia Sinh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Minh, huyện Gia Viễn và xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬