View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Thuỷ điện Nà An"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
23/05/2023
Trích yếu
Dự án “Thủy điện Nà An" với công suất lắp máy là 10,2MW. Dự án thủy điện Nà An thuộc công trình công nghiệp cấp III được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, là dạng công trình nhà máy thủy điện đường dẫn. Nhà máy có 2 tổ máy với tổng công suất lắp máy là 10,2 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện với điện lượng trung bình hàng năm là 32,61 triệu kWh.. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bản Bo huyện Tam Đường và xã Mường Khoa huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Be.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬