View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Nhà máy Si Flex Việt Nam tại Bắc Giang (điều chỉnh quy mô)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/05/2023
Trích yếu
Dự án: "Nhà máy Si Flex Việt Nam tại Bắc Giang (điều chỉnh quy mô)". Chủ dự án: Công ty TNHH Si Flex Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A, Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬