View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Harting Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/05/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Harting Việt Nam”. Dự án được thực hiện tại Nhà xưởng A7-3, lô số 6, khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích lô đất là 2.475 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH sản xuất Harting Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬