View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án “Nhà máy Telstar Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/05/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy Telstar Việt Nam”. Địa điểm: Một phần lô CN-06,CN-07, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ Dự án: Công ty TNHH Telstar Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬