View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử AAC Bắc Giang”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/05/2023
Trích yếu
Dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử AAC Bắc Giang”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN-04, KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty TNHH AAC Technologies Bắc Giang.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬