View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy ABCO Electronics Vina
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/05/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy ABCO Electronics Vina tại Lô CN2-4, khu công nghiệp Quế Võ III, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH ABCO Electronics Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬