View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Cấp nước thô cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 3)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/05/2023
Trích yếu
"Dự án Cấp nước thô cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 3)". Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬