View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy Kraft với công suất 48.000 tấn sản phẩm/năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/05/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy Kraft với công suất 48.000 tấn sản phẩm/năm” tại CCN Phú Lâm (phần mở rộng), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Minh Giang.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬