View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (Đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài), huyện Đan Phượng”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/05/2023
Trích yếu
Dự án "Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (Đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài), huyện Đan Phượng”. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài), huyện Đan Phượng có chiều dài 5,8km thuộc địa phận các xã Tân Hội, Tân Lập, Đan Phượng – huyện Đan Phượng – thành phố Hà Nội. Tuyến đường được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang rộng 60,5m (đoạn từ đường vành đai 3,5 đến vành đai 4 dài khoảng 4,6km) và rộng 40m (đoạn từ đường vành đai 4 đến kênh Đan Hoài dài khoảng 1,2km).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬