View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Nhà máy CheckPoint Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/05/2023
Trích yếu
“Dự án Nhà máy CheckPoint Việt Nam”. Chủ dự án: Công ty TNHH CheckPoint Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 23B VSIP II-A đường số 29, KCN Việt Nam – Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích là 10.000 m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬