View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử tại Thái Nguyên (Mở rộng lần 5)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/05/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử tại Thái Nguyên (Mở rộng lần 5). Chủ dự án: Công ty TNHH Rftech Thái Nguyên. Dự án nằm trong KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với quy mô diện tích đất sử dụng là 34.582m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬