View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Dự án Đường từ thị trấn Lạc Sơn và khu vực đồi Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/05/2023
Trích yếu
Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 13,032 km bao gồm (1) Tuyến chính có chiều dài khoảng 11,842 km; (2) Tuyến nhánh 1 (kết nối tuyến chính với đường kết nối Vụ Bản với đường HCM) có chiều dài L=0,99 km; (3) Tuyến nhánh 2 (kết nối tuyến chính với đường vào khu di tích Hang Đá Trại) có chiều dài tuyến L=0,2 km
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬