View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án của Công ty TNHH Lucent Trans Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
20/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/05/2023
Trích yếu
Dự án của Công ty TNHH Lucent Trans Việt Nam. Địa điểm thực hiện: Nhà xưởng thuê của Công ty TNHH KDEVINA, Lô L7.3A KCN Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH Lucent Trans Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬