View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy BIGL Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/05/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy BIGL Việt Nam. Địa điểm thực hiện: Lô CN1-1, KCN Sông Công II, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.Chủ dự án: Công ty TNHH BIGL Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬