View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản TH3” (Công suất 11.500 tấn sản phẩm/năm, Kho lạnh bảo quản 20.000 tấn thành phẩm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản TH3” - Công suất 11.500 tấn sản phẩm/năm, Kho lạnh bảo quản 20.000 tấn thành phẩm.Dự án mới được thực hiện tại ĐT 843 Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp. Chủ dự án: Công ty Cổ phần 3 Đời Tân Hồng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬