View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đường từ xã Sơn Hồng ra biên giới
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án Đường từ xã Sơn Hồng ra biên giới. Dự án nằm trên địa giới của xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬