View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt và heo nái, quy mô 12.000 con heo thịt và 2.400 con heo nái”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt và heo nái, quy mô 12.000 con heo thịt và 2.400 con heo nái”.Địa điểm thực hiện: Thôn Sơn Lang và Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bất động sản Hùng Dũng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬