View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 18.000 con lợn thịt/lứa (02 lứa/năm)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 18.000 con lợn thịt/lứa (02 lứa/năm). Địa điểm thực hiện: thửa đất số 71, 199, tờ bản đồ số 13, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoà Hiệp Bình
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬