View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Mintech Vina tại Việt Nam” (Nâng công suất gia công tấm mạch in mềm FPCB (không bao gồm bảng mạch in 01 lớp và 02 lớp) từ 72.000.000 sản phẩm/năm lên thành 73.000.000 sản phẩm/năm và bổ sung mục tiêu sản xuất...
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/05/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy Mintech Vina tại Việt Nam” (Nâng công suất gia công tấm mạch in mềm FPCB (không bao gồm bảng mạch in 01 lớp và 02 lớp) từ 72.000.000 sản phẩm/năm lên thành 73.000.000 sản phẩm/năm và bổ sung mục tiêu sản xuất, gia công khẩu trang y tế 52.560.000 sản phẩm/ năm). Địa điểm: Lô CN14.1 & CN14.2, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Mintech Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬