View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án khu xử lý rác thải số 1 huyện Đại Từ, hạng mục: hố chôn lấp rác số 3 và các hạng mục phụ trợ tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/05/2023
Trích yếu
Dự án khu xử lý rác thải số 1 huyện Đại Từ, hạng mục: hố chôn lấp rác số 3 và các hạng mục phụ trợ tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Vị trí xây dựng Hố chôn lấp rác số 3 và các hạng mục phụ trợ có diện tích 0,8 ha nằm trong khuôn viên khu xử lý rác thải số 1 huyện Đại Từ có diện tích 14,4 ha, thuộc xã Bình Thuận và xã Lục Ba. Khu đất này nằm tại thung lũng giữa Núi Rịa, Núi Tán thuộc xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬