View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác, vận hành, sản xuất nước khoáng đóng chai và kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng khoáng nóng Duyên Hải tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/04/2023
Trích yếu
Dự án “Khai thác, vận hành, sản xuất nước khoáng đóng chai và kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng khoáng nóng Duyên Hải tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”. Địa chỉ và vị trí thực hiện dự án: Khu đất dự án xin thuê nằm tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chủ dự án: Công ty cổ phần Nhân Bình.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬