View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Thất (giai đoạn 1 từ Km 14+200 đến Km 18+500)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/04/2023
Trích yếu
Dự án Xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Thất (giai đoạn 1 từ Km 14+200 đến Km 18+500) đi qua địa phận các xã Thạch Xá, Bình Phú, Phùng Xá huyện Thạch Thất; xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất. Dự án đề xuất nghiên cứu dự kiến dài khoảng 4,3 Km từ Km14+200 đến Km18+500, trong đó đoạn từ khoảng Km14+200 đến khoảng Km18+200 dài 4Km nằm trên địa phận huyện Thạch Thất và đoạn từ Km18+200 đến Km18+500 dài khoảng 300m nằm trên địa phận huyện Quốc Oai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬