View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 2, xã Nghĩa Tâm và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/04/2023
Trích yếu
“Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 2, xã Nghĩa Tâm và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. Chủ dự án: Công ty Phát triển số 1 - TNHH một thành viên. Khu vực thăm dò thuộc địa phận xã Nghĩa Tâm và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, có diện tích 28,16 km2, được giới hạn bởi các điểm góc có toạ độ theo bảng 1-1. (Diện tích thuộc tờ bản đồ VN2000: F-48-54-D và F-48-66-B).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬