View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/03/2023
Trích yếu
Dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa". Vị trí xây dựng Dự án thuộc địa bàn phường Quảng Phú và Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có diện tích là 833.161,25 m2 theo quy hoạch. Chủ dự án: Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬