View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/03/2023
Trích yếu
Dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn". Vị trí xây dựng Dự án thuộc địa bàn phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, Quảng Vinh thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có diện tích là 267.516,9 m2 theo quy hoạch. Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬