View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường dây 500kV Tuabin khí Dung Quất - Krông Buk
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/03/2023
Trích yếu
Dự án Đường dây 500kV Tuabin khí Dung Quất - Krông Buk. Vị trí thực hiện dự án: Đường dây 500kV Tuabin khí Dung Quất - Krông Buk xuất phát từ điểm đầu là cột cổng 500kV của SPP 500kV TTĐL Dung Quất dự kiến tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến cột cổng 500kV TBA 500kV Krông Buk dự kiến đặt tại xã Ea Kiết, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk. Tuyến đường dây có chiều dài dự kiến khoảng 400,0km. Hướng tuyến đường dây theo phương án chọn đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Đăk Lăk. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬