View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư khai thác đá hoa trắng tại khu vực Phan Thanh 1, Phan Thanh 2, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/03/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực Phan Thanh 1, Phan Thanh 2, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm thực hiện: xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬