View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/03/2023
Trích yếu
Dự án Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung. Địa điểm thực hiện dự án: Khu phố 8, Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp- khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố Đông Hà
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬