View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Phía Nam thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/03/2023
Trích yếu
Dự án “Phía Nam thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô”. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NALICO
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬