View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm”. Địa điểm thực hiện: xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thành phố - Đảo Phú Quốc.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬