View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/03/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh.Địa điểm thực hiện dự án: Lô 37 và Lô 37-2, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Meiko Quang Minh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo
STTNội dungNgười góp ýNgày gửi
1 Chất lượng hồ sơ tham vấn ĐTM quá tệ. Đơn vị chuẩn bị hồ sơ mang thông tin từ một dự án nào đó ở Hà Nam để đưa vào hồ sơ tham vấn này. Ngoài ra, các thông tin về nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh ở trang 49-51 lần lượt là 1358m3 và 1438m3. Tuy nhiên, các diễn giải về hệ thống xử lý nước thải lại chẳng liên quan gì (2 trạm 130m3/ngày và 190m3/ngày). Thật không thể chấp nhận đượcNguyễn Thanh Hải 22/02/2023
2 1. Trang 42: NTSX của dự án theo 3 giai đoạn, tổng là 3422 m3/ngày đêm, có trình bày công nghệ xử lý. Tuy nhiên đến chương 3 (trang 160) thì số liệu NTSX khác, và đưa thu gom theo CTNH. 2. Hiện tại NTSH đang được xử lý như thế nào? 3. Dự án đấu nối ra KCN Quang Minh hay KCN Đồng Văn II (ở chương 3 trở đi toàn nhắc về KCN Đồng Văn II) Trần Linh 07/03/2023

 Content Editor ‭[5]‬