View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp bộ dây, cáp điện trong ô tô"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/03/2023
Trích yếu
Dự án: "Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp bộ dây, cáp điện trong ô tô". Địa điểm thực hiện: Lô CN-04 và lô CN-05, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chủ dự án: Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬