View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án SAMJIN LND VINA
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/03/2023
Trích yếu
Dự án SAMJIN LND VINA. Địa điểm thực hiện: Lô A12-1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Samjin LND Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬