View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Yujin Enc Vina
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/03/2023
Trích yếu
Dự án: Yujin Enc Vina. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN12-02, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tên chủ dự án: Công ty TNHH Yujin Enc Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬