View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 2”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 2”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Nguyệt Ấn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hoá 2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬