View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Sản xuất máy biến áp, EMI filter”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/03/2023
Trích yếu
"Dự án Sản xuất máy biến áp, EMI filter”. Địa điểm thực hiện dự án: phía Bắc quốc lộ 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Long Vina Electronics.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬