View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬