View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất hợp kim đặc biệt - công nghệ cao”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Nhà máy sản xuất hợp kim đặc biệt - công nghệ cao”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô C5a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại Kim Thịnh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬