View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Suối khoáng Phong Điền”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/03/2023
Trích yếu
Dự án “Suối khoáng Phong Điền”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Khải Hoàn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬