View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Mở rộng Bến cảng Baria Serece
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/03/2023
Trích yếu
Dự án: Mở rộng Bến cảng Baria Serece. Địa điểm thực hiện: Cảng Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Dịch vụ XNK Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬