View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác giai đoạn 2 mỏ vonfram – đa kim Núi Pháo thuộc Dự án khai thác, chế biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/03/2023
Trích yếu
Dự án “Khai thác giai đoạn 2 mỏ vonfram - đa kim Núi Pháo thuộc Dự án khai thác, chế biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”. Chủ dự án: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬