View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường TTBG tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2021-2025)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/03/2023
Trích yếu
Dự án Đường TTBG tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2021-2025). Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬