View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/03/2023
Trích yếu
Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa. Dự án đi qua địa phận của 05 huyện bao gồm: huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu (huyện Tây Ninh); huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬