View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Green Planet. DC (điều chỉnh)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/03/2023
Trích yếu
Dự án Green Planet. DC (điều chỉnh). Địa điểm thực hiện dự án: nằm tại lô đất A3-1, khu A3, đường D2&N2, KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần Green Planet Distribution Centre.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬