View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
28/02/2023
Trích yếu
Dự án: “Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An”.Địa điểm thực hiện dự án: tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Chủ dự án: Công ty Cổ phần bất động sản Hano – Vid.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬