View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Cải tạo, nâng cấp đường vào Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và trung tâm xã Vàng Ma Chải
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/02/2023
Trích yếu
Dự án Cải tạo, nâng cấp đường vào Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và trung tâm xã Vàng Ma Chải. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬