View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời ET Solar (Điều chỉnh nâng công suất)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/02/2023
Trích yếu
Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời ET Solar (Điều chỉnh nâng công suất). Địa điểm thực hiên dự án: Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ Dự án: Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng ET (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬