View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/02/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện”. Chủ dự án: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬